O co chodzi w świadectwie charakterystyki energetycznej? Wyjaśniamy wszystko! - Dom i ogród

Dodane: 07-01-2024 13:07

który informuje o efektywności energetycznej danego budynku. Jest to narzędzie pozwalające ocenić zużycie energii w budynku oraz określić jego wpływ na środowisko. Świadectwo jest wymagane przy sprzedaży lub wynajmie budynku, a także przy ubieganiu się o dotacje na termomodernizację.

Doku

O co chodzi w świadectwie charakterystyki energetycznej? Wyjaśniamy wszystko! - Dom i ogród świadectwo charakterystyki energetycznej

O co chodzi w świadectwie charakterystyki energetycznej? Wyjaśniamy wszystko!

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, ment ten zawiera informacje o zużyciu energii przez budynek w postaci tzw. wskaźnika EP (Energy Performance) wyrażonego w kWh/m² rocznie. Im niższy wskaźnik, tym bardziej energooszczędny jest budynek. Dodatkowo, świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera informacje o emitowanych przez budynek gazach cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla czy metan.

Dlaczego świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze, pozwala potencjalnym nabywcom lub najemcom na ocenę kosztów eksploatacji budynku związanych z ogrzewaniem, klimatyzacją i oświetleniem. Im wyższy wskaźnik EP, tym wyższe są te koszty.

Ponadto, świadectwo charakterystyki energetycznej daje informacje o wpływie budynku na środowisko. Wskaźniki emisji gazów cieplarnianych pozwalają ocenić, jak dużo CO2 emituje budynek i jak bardzo przyczynia się do zmian klimatycznych. W związku z tym, coraz więcej osób woli nabywać bardziej energooszczędne budynki, aby zmniejszyć swoje oddziaływanie na środowisko.

Jak otrzymać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej może być wydane przez certyfikowanego audytora energetycznego lub biuro certyfikacji energetycznej. Osoba lub firma odpowiedzialna za wystawienie świadectwa przeprowadza szczegółową analizę budynku, biorąc pod uwagę takie czynniki jak izolacja termiczna, system wentylacji, rodzaj instalacji grzewczych oraz źródła energii. Na podstawie zebranych danych oblicza wskaźnik EP oraz emisję gazów cieplarnianych.

Warto pamiętać, że świadectwo charakterystyki energetycznej ma ograniczoną ważność w czasie. Wynosi ona zazwyczaj 10 lat, więc po tym czasie konieczne jest jego ponowne wykonanie. Dodatkowo, od 2013 roku świadectwo musi być umieszczone w widocznym miejscu w budynku, np. przed wejściem do mieszkania lub biura.